Vân tay học và các chủng liên quan

Chủng vân tay được chia làm 3 nhóm chính WHORL / LOOP / ARCH. Trong mỗi nhóm bao gồm nhiều loại vân khác nhau. Mỗi chủng vân tay ẩn chứa bên trong nó những thông điệp liên quan đến Tài năng tiềm ẩn và tính cách bẩm sinh của từng cá nhân.

CHỦNG VÂN TAY WHORL

 

 

CHỦNG VÂN TAY PEACOCK EYE

 

 

 CHỦNG VÂN TAY WHORL COMPOSITE - IMPLODING

 

 

CHỦNG VÂN TAY LOOP

 

 

CHỦNG VÂN TAY RADIO LOOP

 

 

 

CHỦNG VÂN TAY ARCH