12 câu đừng bao giờ nói với con

12 câu đừng bao giờ nói với con

Một câu nói có thể khích lệ tinh thần cho trẻ nhưng cũng một câu nói làm thui chột sự tự tin, sáng tạo.

Theo Song Giang - Ngoisao.net