KLD Franchise

Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test là một ngành mới, giàu tiềm năng và đặc biệt là có ý nghĩa to lớn về mặt giáo dục, phát triển con người và xã hội.Mỗi trẻ em nếu được nuôi dưỡng đúng với tính cách và tố chất bẩm sinh chăc chắn sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc, mỗi cá nhân nếu được giáo dục đúng với tiềm năng bẩm sinh sẽ chọn được ngành học,nghề nghiệp phù hợp và chắc chắn sẽ có thành công trong tương lai. Cũng như vậy, xã hội bao gồm tất cả những cá nhân đều được sống, học tập và làm việc đúng với bản chất thật của mình, xã hội đó sẽ phát triển, dân tộc đó sẽ thịnh vượng.

 

CON NGƯỜI PHÁT TRIỂN – XÃ HỘI PHAT TRIỂN

Với mục đích đưa Khoa học Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test đến rộng rãi các bậc cha mẹ, các bạn học sinh, sinh viên nhằm phát hiện tiềm năng bẩm sinh và có kế hoạch kích hoạt và phương pháp giáo dục phù hợp từ sớm – để mỗi cá nhân có cơ hội trở thành những nhân tài hạnh phúc trong tương lai.

 
KLD chính thức khai sinh dịch vụ Nhượng quyền thương hiệu / Franchise đến các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc có cùng quan điểm về tầm nhìn và sứ mệnh của KLD và mong muốn phát triển dịch vụ Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test và Dự án Giáo dục Home School.

 

CƠ HỘI KINH DOANH TUYỆT VỜI

NGÀNH NGHỀ BỀN VỮNG VÀ GIÀU TIỀM NĂNG