Dịch vụ Đào tạo


Khoa học Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test là phương pháp mới phân tích tiềm năng bộ não dựa trên nền tảng của các khoa học : Sinh trắc học dấu vân tay; Sinh y học; Thần kinh học; Di truyền học; Giải phẫu học; Thống kê;… Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm sinh trắc học Á Châu – Asian Dermatoglyphics Research Centre. Ưu điểm của Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test là tính an toàn, chi phí thấp, an toàn do không can thiệp trực tiếp vào bộ não.

  
Theo công trình nghiên cứu của ngành vân tay học - Dermatoglyphics : Dấu vân tay của một người được hình thành từ tuần 13 đến tuần 21, cùng lúc với sự hình thành lớp vỏ đại não, có tính di truyền, độc nhất và không thay đổi theo thời gian, tỷ lệ vân tay của hai cá nhân giống nhau (kể cả sinh đôi) là 1/64 tỷ.  Kết quả phân tích tiềm năn bộ não được ứng dụng trong định hướng cách học, chọn ngành học, chọn nghề nghiệp…