Dịch Vụ KLD

Dịch vụ sinh trắc học vân tay của KLD phù hợp cho tất cả các đối tượng mong muốn khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân cũng như gia đình.

HƯỚNG NGHIỆP THEO KHOA HỌC - PHÂN TÍCH VÂN TAY

Trước nhu cầu mọi người đều mong muốn có được định hướng nghề nghiệp tốt, KLD xin giới thiệu các phương pháp khám phá bản thân, tư vấn hướng nghiêp thông qua phương pháp sinh trắc vân tay.

Một trong những cơ sở quan trọng trong sự lựa chọn ngành nghề để bảo đảm sự thành công trong học tập cũng như trong nghề nghiệp của mỗi cá nhân đó là việc xác định được “TÍNH CÁCH BẢN THÂN” nhằm hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình.

Theo mô hình sinh trắc học vân tay, có 5 nhóm “tính cách” tương ứng với các loại ngành nghề khác nhau trong xã hội nhưng có quan hệ với nhau, với những mức độ khác nhau...

QUI TRÌNH THỰC HIỆN

BƯỚC 1: KLD sẽ scan dấu vân tay của bạn bằng máy scan

Thời gian scan dấu vân tay là 15 phút

BƯỚC 2: KLD chuyển dấu vân tay để phân tích và hoàn tất bài báo cáo

Thời gian hoàn tất là 7 ngày làm việc

BƯỚC 3: Các chuyên viên của KLD sẽ tư vấn cho bạn dựa trên kết quả phân tích

Thời gian tư vấn là 90 phút